Metody spawania, technologie i rodzaje

Spawanie to metoda łączenia materiałów, dzięki której uzyskuje się trwale połączony obiekt fizyczny. Łączenie polega na roztopieniu obu materiałów, a następnie ich łączeniu za pomocą zestalenia. Jakie są metody i technologie spawania?

Co to jest spawanie?

Spawanie można opisać jako stapianie i łączenie materiałów, przy użyciu bardzo wysokiej temperatury ze spoiwem lub bez. Na skutek spawania otrzymujemy trwale połączony przedmiot o ciągłości materiałowej. Spoiwo jest dodatkowym elementem, który wypełnia przestrzeń między dwoma materiałami. 

Z usług spawalniczych najczęściej korzystają firmy przemysłowe, lotnicze lub przetwórcze. Różne metody spawania wykorzystuje się też przy produkcji maszyn budowlanych i rolniczych oraz innego ciężkiego sprzętu. Praktyczne zastosowanie spawania to m.in naprawa kotłów grzewczych lub spawanie elementów torowiska. 

 

Proces spawania

Przed przystąpieniem do spawania, trzeba przygotować miejsce pracy tj. oczyścić je z łatwopalnych materiałów. Pomieszczenie, w którym odbywa się proces spawania musi mieć odpowiednią wentylację, która odprowadza spaliny powstałe w procesie topnienia metalu lub aluminium.

Spawanie wiąże się z zagrożeniem pożarowym oraz możliwością poparzenia i utraty wzroku, dlatego bezwzględnie należy posiadać strój ochronny  (m.in rękawice i przyłbicę spawalniczą na oczy) oraz przestrzegać zasad zawartych w specyfikacji materiałów. 

 

Jakie są metody i technologie spawania?

Najpopularniejsze rodzaje spawania to te, które odbywają się w osłonie gazów obojętnych (argonu lub helu):

  • MIG/MAG - z zastosowaniem topliwej elektrody. MIG/MAG sprawdza się przy spawaniu ciężkich sprzętów np. budowlanych. Ten rodzaj spawania stosuje się przy materiałach ze stali, aluminium lub stopów stali nierdzewnej.

  • TIG - łączenie elementów nietopliwą elektrodą wolframową. Sprawdza się przy spawaniu cienkich blach np. przy rurociągach. TIG często stosuje się przy łączeniu materiałów wykonanych z aluminium.

Metodą spawania, która wykorzystuje elektrody otulone jest MMA, stosowana do prac wykonywanych na zewnątrz. Jest szybkie, ale zapewnia mniej czyste spoiwo niż MIG/MAG lub TIG. Metodą MMA można spawać metale, ale też glin, miedź lub krzem oraz metale niestopowe.

 

Rodzaje spawania

W zależności od materiału oraz oczekiwanego efektu, wykorzystuje się różne rodzaje spawania, takie jak:

  • Gazowe - łączenie metali za pomocą gazu palnego.

  • Z użyciem gazów obojętnych - spawanie materiałów za pomocą topliwej elektrody. Dzięki zastosowaniu np. helu, spoiwo nie utlenia się, a tym samym jakość uzyskanego łączenia jest bardzo wysoka.

  • Elektronowe - spawanie za pomocą spawarki, która wytwarza wiązki elektronowe. 

  • Plazmowe - metoda, która polega na łączeniu metali za pomocą łuku elektrycznego. Najczęściej stosuje się ją w przemyśle lotniczym, gdzie ważna jest precyzja i czystość spoiwa.

  • Elektrodami otulonymi - MMA, gdzie łuk elektryczny powstaje między końcem elektrody a spawanym materiałem. Elektrody otulone stosuje się m.in na budowie lub w przemyśle stoczniowym. 

Rodzaj spawania, które warto wybrać do konkretnego materiału zależy od oczekiwanych efektów, czyli m.in czystości spoiwa, rodzaju metalu oraz posiadanego doświadczenia.

0
klientów
0
ton stali
0
godzin pracy lasera