Na czym polega frezowanie?

Z treści tego artykułu dowiesz się, na czym polega frezowanie, a także jakie surowce mogą być poddane temu procesowi obróbki. 


Frezowanie, to inaczej proces obróbki skrawaniem. Polega on na oddzieleniu warstwy metalu przy użyciu nowoczesnego urządzenia zwanego frezarką. Proces frezowania odbywa się  w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali. W trakcie obróbki skrawaniem zęby frezarki, na skutek wykonywania przez nie ruchu obrotowego, zagłębiają się w poddawany frezowaniu przedmiot. Pozwala to na zdjęcie z niego warstwy o pożądanej grubości i kształcie. Na życzenie klienta można także wykonać frezowanie współbieżne, w którym przedmiot i frezarka poruszają się w jednym, ustalonym kierunku. Proces obróbki skrawaniem może być zastosowany do powierzchni płaskich, elementów kształtowych, a także kół zębatych. 

Na czym polega frezowanie i kto wykonuje tego rodzaju usługi?

Frezowanie jest możliwe dzięki użyciu wieloostrzowych frezów, które pozwalają nadać wybranym elementom pożądany kształt. Obróbka skrawaniem może dotyczyć wielu powierzchni płaskich czy elementów kształtowych, bez względu na to, z jakich surowców zostały one wykonane. Obecnie nowoczesne frezarki mają zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotów z drewna, metalu, jak i tych produkowanych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Proces obróbki skrawaniem różni się w zależności od tego, jaki efekt końcowy pragnie się osiągnąć. Można zastosować różne rozmieszczenia ostrzy i wykonać frezowanie walcowe i na kształtowe. W zależności od sposobu poruszania się frezów, przeprowadza się frezowanie współbieżne oraz przeciwbieżne. Wybór rodzaju frezowania zależy od wielu czynników, do których należą m.in.: 
rodzaju materiału, z którego mają być wykonane dane przedmioty,
grubości wiór, które mają być zdejmowane przy pomocy obróbki skrawaniem.
Kluczową rolę w procesie obróbki skrawaniem odgrywa wybór odpowiedniej frezarki. Powinno to być urządzenie służące do szybkiego, skutecznego i kontrolowanego frezowania. 

Dobrej jakości frezarka a pożądany efekt obróbki skrawaniem

Frezarki dobiera się z uwagi na ich parametry techniczne. To od nich zależy czy przedmioty, poddane obróbce skrawaniem, nie zostaną uszkodzone, zaś efekt frezowania, który uzyska osoba obsługująca tego rodzaju urządzeniem, będzie odpowiadał zleceniodawcy. Bardzo ważną rolę w wyborze odpowiedniej frezarki odgrywa sposób jej sterowania, a także dokładność działania. Poszukując fachowego frezowania warto jest zwrócić się do firmy Bearmet, która posiada park maszynowy składający się z frezarek z rozdzielnością elektroniczną oraz odpowiednim silnikiem napędowym. Na stronie internetowej przedsiębiorstwa - bearmet.pl znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji, dotyczących usług frezowania, jak również innych metod obróbki metali czy usług CNC. 
Frezowanie zapewnia doskonale rezultaty w postaci nadawania pożądanego kształtu przedmiotom, poddanym temu procesowi. Obróbka skrawaniem wykonywana przy pomocy nowoczesnego sprzętu, jest w pełni kontrolowalna, efektywna i bezpieczna. 

0
klientów
0
ton stali
0
godzin pracy lasera